Thursday, November 26, 2009

อย่าทำแบบนี้!......ถ้าคิดจะคบกัน

อย่าทำแบบนี้!......ถ้าคิดจะคบกัน

การที่จะคบหาหรือรู้จักใครสักคน ไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรท่องจำไว้อยู่เสมอ ก็คือ "คน” เป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีทั้งด้านบวก และด้านลบ ดังนั้น เธอ.......
" อย่าตั้งใจกับคน 1 คนมากเกินไป " เชื่อเถอะ! ไม่มีใครอยากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวที่จะเกิดขึ้นหรอก
" อย่าคาดหวังกับ คน 1 คนมากเกินไป " เพราะไม่มีใครสามารถเป็นทุกอย่าง ที่ทุกคนอยากให้เป็น.......
" อย่าให้เวลากับคน 1 คนมากเกินไป " เพราะไม่ว่าใคร ก็อยากมีช่วงเวลาความเป็นส่วนตัว. . . คนเดียว ....
" อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงคน 1 คนมากเกินไป " เพราะนั่นจะทำให้เค้าไม่หลงเหลือความเป็นตัวของตัวเอง
" อย่าควบคุมชีวิตคน 1 คนมากเกินไป " เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีการแทรกตัว เพื่อออกมาจากกฎที่ถูกกำหนด
" อย่าบีบบังคับคน 1 คนมากไปกว่านี้ " เพราะถ้าคนๆนั้น หลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะกลายเป็นคนที่ถูกหันหลังให้ในทันที และก็อย่า หวังเลยว่าเค้าจะมาแยแสกับคุณอีก
เธอ. . . ลองมองดูฉันดีๆ ฉันมีลมหายใจ
ไม่ใช่ภาพวาด ที่จะสวยงามอยู่ได้ตลอดเวลา
ฉันเองก็เป็น “คน” เป็นสิ่งมีชีวิตที่มี 2 ด้าน. . . เช่นกัน ...
ถ้าเธอคิดอยากจะรู้จักใครสักคน ก็ต้องหัดเรียนรู้ แต่ไม่ใช่เปลี่ยนแปลง...