Friday, October 26, 2012

ดูความรักจากการสวมแหวนชอบสวมแหวนนิ้วโป้ง
คนที่ชอบสวมแหวนนิ้วโป้ง จะเป็นคนที่ชอบสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง ชอบสนใจเรื่องแปลกประหลาด ชอบในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่สนใจกัน

ชอบสวมแหวนนิ้วชี้
เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ มั่นใจในตัวเอง กล้าคิดกล้าทำ ชอบเป็นหัวหน้ามากกว่าลูกน้อง เป็นคนที่ชอบแสดงความเข้าแข็ง แต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความอ่อนแอพอสมควร

ชอบสวมนิ้วกลาง
เป็นคนที่เอาแต่ใจที่สุด ทุกคนต้องฟังคุณ น้อยมากที่คุณจะฟังคนอื่น แต่จะประสบความสำเร็จด้านความรัก เพราะคุณเป็นคนซื่อสัตย์ มั่นคง จริงใจ และชอบใช้ชีวิตกับครอบครัว เป็นที่สุด

ชอบสวมแหวนนิ้วนาง
เป็นคนที่อ่อนหวานน่าทะนุถนอม เป็นคนที่ชอบหนีความจริง ให้ความสำคัญกับความรัก มักโดนหลอกบ่อยๆ จะปลื้มกับคำพูดคนได้ง่าย อารมณ์ เปลี่ยนแปลงบ่อย ขี้น้อยใจ

ชอบสวมแหวนนิ้วก้อย 
เป็นคนเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ มักจะสนใจเรื่องเล็กน้อย ถ้าเป็นผู้ชายจะติดแม่มากกว่า ภรรยา สนใจเรื่องจุกจิกมากกว่าเรื่องใหญ่ๆ เอาใจเฉพาะคนที่ได้ผลประโยชน์ เป็นคนที่มีความรักอบอุ่น