Wednesday, February 17, 2010

รักหรือผูกพันรู้สึกว่า … คิดถึง … แล้วมาหา คือ … รัก

รู้สึกว่า … เคยมาหา … เลยมาหา คือ … ผูกพัน

รู้สึกว่า … หิว … แต่อยากรอ คือ … รัก

รู้สึกว่า … อิ่มแล้ว … อยากเอามาฝาก คือ … ผูกพัน

รู้สึกว่า … อยากให้เวลากันและกันคือ … รัก

รู้สึกว่า … อยากใช้เวลาด้วยกัน คือ … ผูกพัน

รู้สึกว่า … หงุดหงิดคือทำให้อีกคนไม่สบายใจ คือ … รัก

รู้สึกว่า …โกรธคือทำให้อีกคนสำนึกบ้าง คือ … ผูกพัน

รู้สึกว่า … ไม่มีนาทีไหนไม่คิดถึงคือ … รัก

รู้สึกว่า… นาทีไหนที่ว่างจะคิดถึง คือ … ผูกพัน

ขอบคุณเหลือเกิน … ความผูกพัน … ที่ทำให้้ รัก

ขอบคุณเหลือเกิน … รัก ที่เป็นมากกว่า … ความผูกพัน...